iMunis eDeska

Obec Krásná

Úřední deska – Stav k 17. 8. 2017 13:21:29

Nalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 4.8.2017 12:27:45

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu a o zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Štítary u Krásné SPU356029/2017 Pozemkové úpravy Obec Krásná 4.8.2017 8.9.2017 4.8.2017 dokument PDF (0,8 MB)
Veřejná vyhláška_Oznámení konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 1122/RR/17 Oznámení KÚKK 2.8.2017 18.8.2017 2.8.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Oznámení k závěrečnému účtu Obce Krásná za rok 2016 ZÚ/2016 Závěrečný účet Obec Krásná 2.8.2017 30.6.2018 30.6.2017 dokument PDF (156 kB)
Usnesení - dražební vyhláška ( Krákora ) 203 Ex 29562/13-95 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pře 24.7.2017 14.9.2017 24.7.2017 dokument PDF (1,6 MB)
Nařízení města Aše č.3/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářsných osnov MUAS/1706/2017/OŽP Nař. obce rozš. půs. Město Aš 22.6.2017 31.8.2017 22.6.2017 dokument PDF (563 kB)
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků SPU 280314/2017/129/ Oznámení Stát. pozemkový úřad 20.6.2017 20.9.2017 20.6.2017 dokument PDF (501 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj SpÚ 207877/2017/129/ Oznámení Stát. pozemkový úřad 3.5.2017   3.5.2017 dokument PDF (442 kB)
Oznámení k závěrečnému účtu DSO Sdružení Ašsko za rok 2016 ZÚ_SA/2016 Oznámení Sdružení Ašsko 28.4.2017 30.4.2018 28.4.2017 dokument PDF (139 kB)
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu 2015 -2018 Obce Krásná Rozpočet 2015-2018 Rozpočtový výhled Obec Krásná 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (105 kB)
Oznámení k rozpočtu na rok 2017 Obce Krásná rozpočet 2017 Návrh rozpočtu Obec Krásná 20.3.2017 31.12.2017 20.3.2017 dokument PDF (105 kB)
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu 2018 - 2019 Sdružení Ašsko SA_2018-2019_výhled oznámení Sdružení Ašsko 17.3.2017 31.12.2017 17.3.2017 dokument PDF (66 kB)
Oznámení k rozpočtu na rok 2017_Sdružení Ašsko SA_2016_rozpočet oznámení Sdružení Ašsko 17.3.2017 31.12.2017 17.3.2017 dokument PDF (66 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj SPU043229/2017/129/B Oznámení Stát. pozemkový úřad 1.2.2017   1.2.2017 dokument PDF (687 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu SPU 555312/2016/129/ Oznámení Stát. pozemkový úřad 3.11.2016   2.11.2016 dokument PDF (0,7 MB)
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítary u Krásné - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti SPU 174103/2016 Pozemkové úpravy Stát. pozemkový úřad 12.4.2016   12.4.2016 dokument PDF (675 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.