iMunis eDeska

Obec Krásná

Úřední deska – Stav k 2. 12. 2021 09:49:57

Nalezeno 53 záznamů.Poslední změna: 30.11.2021 15:38:32

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítary u Krásné - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti SPU 174103/2016 Pozemkové úpravy Stát. pozemkový úřad 12.4.2016   12.4.2016 dokument PDF (675 kB) Alternativní uložení
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu 2019-2022 roz 2019-2022 Rozpočtový výhled Obec Krásná 26.1.2018 31.12.2022 26.1.2018 dokument PDF (105 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška _ Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 9.4.2019 31.12.2022 9.4.2019 3 dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 3.9.2019 31.12.2022 3.9.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 63920/2019-MZE-1612 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 12.12.2019 31.12.2022 12.12.2019 2 dokumenty
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu COV/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 13.3.2020   13.3.2020 8 dokumentů
Sb. 0034-2020 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příšníků Celní správy a české republiky k plnění úkolů .... kor/2020 Nařízení vlády Obec Krásná 16.3.2020   16.3.2020 dokument PDF (93 kB) Alternativní uložení
sb0035-2020 - Usnesení vlády 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 16.3.2020   16.3.2020 dokument PDF (137 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů částka 37, Usnesení vlády 96., 97., 98., 99. kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 17.3.2020   17.3.2020 dokument PDF (348 kB) Alternativní uložení
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 kor/2020 Rozhodnutí hejtmana Obec Krásná 18.3.2020   18.3.2020 dokument PDF (208 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů 041-20 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 19.3.2020   19.3.2020 dokument PDF (97 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů částka 42 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 20.3.2020   20.3.2020 dokument PDF (93 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 24.3.2020   24.3.2020 7 dokumentů
Částka sbírky zákonů č. 45 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 24.3.2020   24.3.2020 dokument PDF (111 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů částka 47 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 27.3.2020   27.3.2020 dokument PDF (96 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů č. 51 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 31.3.2020   31.3.2020 dokument PDF (110 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření Ministerstva zdravitnictví kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 31.3.2020   31.3.2020 4 dokumenty
Sbírka zákonů č. 53 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 2.4.2020   2.4.2020 dokument PDF (94 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy kor/2020 Opatření obecné pova Obec Krásná 2.4.2020   2.4.2020 dokument PDF (99 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů č. 54 kor/2020 Nařízení vlády Obec Krásná 2.4.2020   2.4.2020 dokument PDF (1,2 MB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 2.4.2020   2.4.2020 2 dokumenty
Sbírka zákonů částka 56 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 7.4.2020   7.4.2020 dokument PDF (102 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření MZ kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 7.4.2020   7.4.2020 4 dokumenty
Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 Opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 14.4.2020 31.12.2022 14.4.2020 2 dokumenty
Sbírka zákonů částka 57, 58 kor/2020 Nařízení vlády Obec Krásná 14.4.2020   14.4.2020 2 dokumenty
Mimořádné opatření MZČR kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 14.4.2020   14.4.2020 2 dokumenty
Mimořádné opatření MZCR kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 16.4.2020   16.4.2020 9 dokumentů
Sbírka zákonů částka 62 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 16.4.2020   16.4.2020 dokument PDF (92 kB) Alternativní uložení
Sbírka zákonů částka 70 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 24.4.2020   24.4.2020 dokument PDF (140 kB) Alternativní uložení
Mimořádné opatření, zrušení mimořádného opatření kor2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 24.4.2020   24.4.2020 6 dokumentů
Mimořádná opatření MZČR, Zrušení mimořádných opatření MZČR kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 27.4.2020   27.4.2020 5 dokumentů
Sbírka zákonů částka 72 kor/2020 Nařízení vlády Obec Krásná 27.4.2020   27.4.2020 dokument PDF (96 kB) Alternativní uložení
Mimorádné opatření MZČR a usnesení PSP kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 6.5.2020   6.5.2020 6 dokumentů
Sbírka zákonů č. 80, 81 82 kor/2020 Usnesení vlády ČR Obec Krásná 6.5.2020   6.5.2020 3 dokumenty
Mimořádné opatření, Sbírka zákonů kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 22.5.2020   22.5.2020 11 dokumentů
Mimořádné opatření kor/2020 Mimořádné opatření Obec Krásná 22.5.2020   22.5.2020 9 dokumentů
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Krásná OO-5/2018-402-2 Oznámení Katastrální úřad 3.6.2020 28.2.2023 3.6.2020 dokument PDF (75 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška_ Opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 30.7.2020 31.12.2022 30.7.2020 2 dokumenty
Nařízení mimořádného opatření kor/2020 Mimořádné opatřenjí Obec Krásná 23.9.2020   23.9.2020 dokument PDF (294 kB) Alternativní uložení
nabídka pozemků k pronájmu SPU390405/2020/129/B nabídka pozemků Stát. pozemkový úřad 4.11.2020   4.11.2020 dokument PDF (234 kB) Alternativní uložení
Oznámení k rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2021 DSO_2021 Oznámení Sdružení Ašsko 17.12.2020 31.12.2021 17.12.2020 dokument PDF (52 kB) Alternativní uložení
Oznámení k střednědobému výhledu rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na období 2022 - 2023 Sdružení Ašsko DSO_2022 - 2023 Oznámení Sdružení Ašsko 17.12.2020 31.12.2021 17.12.2020 dokument PDF (52 kB) Alternativní uložení
Oznámení k rozpočtu obce Krásná na rok 2021 RO_2021 Oznámení Obec Krásná 30.12.2020 31.12.2021 30.12.2020 dokument PDF (54 kB) Alternativní uložení
Nabídka pozemků k pronájmu SPU 025142/2021/129/ Oznámení Stát. pozemkový úřad 3.2.2021   3.2.2021 dokument PDF (116 kB) Alternativní uložení
Nabídka pozemků k pronájmu SPU 147926/2021/129/ oznámení Stát. pozemkový úřad 5.5.2021   5.5.2021 dokument PDF (167 kB) Alternativní uložení
Oznámení ke schválenému závěrečnému účtu DSO SA za rok 2020 SA_2020 oznámení Sdružení Ašsko 13.5.2021 30.6.2022 13.5.2021 dokument PDF (31 kB) Alternativní uložení
Oznámení ke schválení závěrečného účtu obce Krásná za rok 2020 ZÚ/2020 Závěrečný účet Obec Krásná 29.6.2021 1.7.2022 29.6.2021 dokument PDF (54 kB) Alternativní uložení
Nabídka pozemků k pronájmu SPU 269535/2021/129/ Oznámení Stát. pozemkový úřad 4.8.2021   4.8.2021 dokument PDF (137 kB) Alternativní uložení
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození na zdaňovací období roku 2022 795093/21/2400-14400 Oznámení FÚKK 16.9.2021 31.1.2022 16.9.2021 dokument PDF (259 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 16.9.2021 31.12.2022 16.9.2021 2 dokumenty
Návrh Rozpočtu obce Krásná na rok 2022 návrh_rozpočet 2022 Návrh rozpočtu Obec Krásná 30.11.2021 16.12.2021 30.11.2021 2 dokumenty
Návrh Střednědobého výhledu obce Krásná výhled 2023 - 2026 Návrh rozpočtového v Obec Krásná 30.11.2021 16.12.2021 30.11.2021 2 dokumenty
Program 13. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje ZKK_prosinec 2021 Program jednání zast KÚKK 30.11.2021 13.12.2021 30.11.2021 dokument PDF (297 kB) Alternativní uložení

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.