iMunis eDeska

Obec Krásná

Úřední deska – Detail

Mimorádné opatření MZČR a usnesení PSP

Značka: kor/2020 Zveřejněno od: 6.5.2020 7:25:57 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Mimořádné opatření MZČR Původce: Obec Krásná Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Krásná

Vyvěšeno od: 6.5.2020
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 6.5.2020 7:25:57
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.